Sợi quang thu

Bộ lọc sản phẩm
Thể loại XFP thu
Thương hiệu tương thích
Max Distance(KM)
Bước sóng
  Hình ảnhThương hiệu tương thíchMPNYếu tố hình thứcTỷ lệ tối ngàyBước sóngKhoảng cách tối đaCáp loạiMô tảGiáThêm vào giỏ

  Alcatel-Lucent

  3HE00024AA

  (Click vào để xem chi tiết)

  SFP

  100Mbps

  1310nm

  2km

  MMF

  Alcatel-Lucent 3HE00024AA tương thích 100BASE-FX SFP 1310nm 2km quang thu phát sóng $6.20 (USD)

  Alcatel-Lucent

  3HE00035AA

  (Click vào để xem chi tiết)

  SFP

  155Mbps

  1310nm

  15km

  SMF

  Alcatel-Lucent 3HE00035AA 1310nm tương thích OC-3/STM-1, IR-1 SFP 15km máy thu phát quang $6.75 (USD)

  Alcatel-Lucent

  3HE00036AA

  (Click vào để xem chi tiết)

  SFP

  155Mbps

  1310nm

  40km

  SMF

  Alcatel-Lucent 3HE00036AA tương thích OC-3/STM-1 LR-1 SFP 1310nm quang thu phát sóng $13.50 (USD)

  Alcatel-Lucent

  3HE00039AA

  (Click vào để xem chi tiết)

  SFP

  622Mbps

  1310nm

  500m

  MMF

  Alcatel-Lucent 3HE00039AA tương thích OC-12/STM-4 SR-0 SFP 1310nm quang thu phát sóng $23.40 (USD)

  Alcatel-Lucent

  3HE00047AA

  (Click vào để xem chi tiết)

  SFP

  2.5Gbps

  1550nm

  40km

  SMF

  Alcatel-Lucent 3HE00047AA tương thích OC 48-STM 16 IR-2 SFP 1550nm quang thu phát sóng $48.70 (USD)

  Alcatel-Lucent

  3HE00070AA

  (Click vào để xem chi tiết)

  SFP

  1000Mbps

  1470nm

  60km

  SMF

  Alcatel-Lucent 3HE00070AA SFP 1000BASE-CWDM tương thích 1470nm máy thu phát quang $41.10 (USD)

  Alcatel-Lucent

  3HE00070AB

  (Click vào để xem chi tiết)

  SFP

  1000Mbps

  1490nm

  60km

  SMF

  Alcatel-Lucent 3HE00070AB SFP 1000BASE-CWDM tương thích 1490nm máy thu phát quang $41.10 (USD)

  Alcatel-Lucent

  3HE00070AC

  (Click vào để xem chi tiết)

  SFP

  1000Mbps

  1510nm

  60km

  SMF

  Alcatel-Lucent 3HE00070AC SFP 1000BASE-CWDM tương thích 1510nm máy thu phát quang $41.10 (USD)

  Alcatel-Lucent

  3HE00070AD

  (Click vào để xem chi tiết)

  SFP

  1000Mbps

  1530nm

  60km

  SMF

  Alcatel-Lucent 3HE00070AD SFP 1000BASE-CWDM tương thích 1530nm máy thu phát quang $41.10 (USD)

  Alcatel-Lucent

  3HE00070AE

  (Click vào để xem chi tiết)

  SFP

  1000Mbps

  1550nm

  60km

  SMF

  Alcatel-Lucent 3HE00070AE SFP 1000BASE-CWDM tương thích 1550nm máy thu phát quang $41.10 (USD)

  Alcatel-Lucent

  3HE00070AF

  (Click vào để xem chi tiết)

  SFP

  1000Mbps

  1570nm

  60km

  SMF

  Alcatel-Lucent 3HE00070AF SFP 1000BASE-CWDM tương thích 1570nm máy thu phát quang $41.10 (USD)

  Alcatel-Lucent

  3HE00070AG

  (Click vào để xem chi tiết)

  SFP

  1000Mbps

  1590nm

  60km

  SMF

  Alcatel-Lucent 3HE00070AG SFP 1000BASE-CWDM tương thích 1590nm máy thu phát quang $41.10 (USD)

  Alcatel-Lucent

  3HE00070AH

  (Click vào để xem chi tiết)

  SFP

  1000Mbps

  1610nm

  60km

  SMF

  Alcatel-Lucent 3HE00070AH SFP 1000BASE-CWDM tương thích 1610nm máy thu phát quang $41.10 (USD)

  Alcatel-Lucent

  3HE00266AA

  (Click vào để xem chi tiết)

  SFP

  100Mbps

  1310nm

  25km

  SMF

  Alcatel-Lucent 3HE00266AA tương thích 100BASE-FX SFP 1310nm 25km quang thu phát sóng $7.20 (USD)

  Alcatel-Lucent

  3HE00410AA

  (Click vào để xem chi tiết)

  SFP

  2.5Gbps

  1550nm

  80km

  SMF

  Alcatel-Lucent 3HE00410AA tương thích OC 48-STM 16 LR-2 SFP 1550nm quang thu phát sóng $48.70 (USD)

  Alcatel-Lucent

  3HE00868AA

  (Click vào để xem chi tiết)

  SFP

  1000Mbps

  1310nm-TX/1490nm-RX

  10km

  SMF

  Alcatel-Lucent 3HE00868AA tương thích 1000BASE-BX-U BiDi SFP 1310nm TX-1490nm RX BiDi SFP quang thu phát sóng $8.10 (USD)

  Alcatel-Lucent

  3HE00868AB

  (Click vào để xem chi tiết)

  SFP

  1000Mbps

  1490nm-TX/1310nm-RX

  10km

  SMF

  Alcatel-Lucent 3HE00868AB tương thích 1000BASE-BX-D BiDi SFP 1490nm TX-1310nm RX BiDi SFP quang thu phát sóng $10.80 (USD)

  Alcatel-Lucent

  3HE04823AA

  (Click vào để xem chi tiết)

  SFP plus

  10Gbps

  1310nm

  10km

  SMF

  Alcatel-Lucent 3HE04823AA tương thích 10GBASE-LR SFP + thu phát quang 1310nm $24.50 (USD)

  Alcatel-Lucent

  3HE04824AA

  (Click vào để xem chi tiết)

  SFP plus

  10Gbps

  850nm

  300moverOM3MMF

  MMF

  Alcatel-Lucent 3HE04824AA tương thích 10GBASE-SR SFP + 850nm thu phát quang $11.90 (USD)

  Alcatel-Lucent

  iSFP-100-BX-D

  (Click vào để xem chi tiết)

  SFP

  100Mbps

  1550nm-TX/1310nm-RX

  20km

  SMF

  Alcatel-Lucent BiDi SFP-100-BX-D tương thích 100BASE-BX-D BiDi SFP 1550nm TX-1310nm RX BiDi SFP SC quang thu phát $8.40 (USD)

  Alcatel-Lucent

  SFP-100-BX20LT

  (Click vào để xem chi tiết)

  SFP

  100Mbps

  1550nm-TX/1310nm-RX

  -

  SMF

  Alcatel-Lucent BiDi SFP-100-BX20LT tương thích 100BASE-BX-D BiDi SFP 1550nm TX-1310nm RX SC quang thu phát $22.80 - $24.80 (USD)

  Alcatel-Lucent

  SFP-100-BX20NU

  (Click vào để xem chi tiết)

  SFP

  100Mbps

  1310nm-TX/1550nm-RX

  20km, 40km

  SMF

  Alcatel-Lucent BiDi SFP-100-BX20NU tương thích 100BASE-BX-U BiDi SFP 1310nm TX-1550nm RX SC quang thu phát $16.80 - $18.80 (USD)

  Alcatel-Lucent

  SFP-100-BXLC-D

  (Click vào để xem chi tiết)

  SFP

  100Mbps

  1550nm-TX/1310nm-RX

  20km

  SMF

  Alcatel-Lucent BiDi SFP-100-BXLC-D tương thích 100BASE-BX-D BiDi SFP 1550nm TX-1310nm RX BiDi SFP quang thu phát $8.40 (USD)

  Alcatel-Lucent

  SFP-100-BXLC-U

  (Click vào để xem chi tiết)

  SFP

  100Mbps

  1310nm-TX/1550nm-RX

  20km

  SMF

  Alcatel-Lucent BiDi SFP-100-BXLC-U tương thích 100BASE-BX-U BiDi SFP 1310nm TX-1550nm RX BiDi SFP quang thu phát $8.40 (USD)

  Alcatel-Lucent

  SFP-DUAL-BX-D

  (Click vào để xem chi tiết)

  SFP

  1000Mbps

  1550nm-TX/1310nm-RX

  10km

  SMF

  Alcatel-Lucent BiDi SFP-DUAL-BX-D tương thích kép tốc độ 1000BASE-BX-D 1550nm TX-1310nm RX BiDi SFP quang thu phát $12.30 (USD)

  Alcatel-Lucent

  SFP-DUAL-BX-U

  (Click vào để xem chi tiết)

  SFP

  1000Mbps

  1310nm-TX/1550nm-RX

  10km

  SMF

  Alcatel-Lucent BiDi SFP-DUAL-BX-U tương thích kép tốc độ 1000BASE-BX-U 1310nm TX-1550nm RX BiDi SFP quang thu phát $8.60 (USD)

  Alcatel-Lucent

  SFP-BIỂU DIỄN-BX-D

  (Click vào để xem chi tiết)

  SFP

  1000Mbps

  1490nm-TX/1310nm-RX

  10km

  SMF

  Alcatel-Lucent BiDi SFP-biểu diễn-BX-D tương thích 1000BASE-BX-D BiDi SFP 1490nm TX-1310nm RX BiDi SFP quang thu phát sóng $10.80 (USD)

  Alcatel-Lucent

  SFP-BIỂU DIỄN-BX-D20

  (Click vào để xem chi tiết)

  SFP

  1000Mbps

  1490nm-TX/1310nm-RX

  20km

  SMF

  Alcatel-Lucent BiDi SFP-biểu diễn-BX-D20 tương thích 1000BASE-BX-D BiDi SFP 1490nm TX-1310nm RX quang thu phát sóng $10.80 (USD)