CWDM SFP Plus

Bộ lọc sản phẩm
CWDM SFP Plus
Thể loại thu SFP PLUS
Thương hiệu tương thích
Max truyền Distance(KM)
Bước sóng