BiDi SFP

Showing 29–56 of 248 results

  Hình ảnhThương hiệu tương thíchMPNYếu tố hình thứcTỷ lệ tối ngàyBước sóngKhoảng cách tối đaCáp loạiMô tảGiáThêm vào giỏ

  Arista

  SFP-1G-BXDA-20

  (Click vào để xem chi tiết)

  SFP

  1000Mbps

  1550nm-TX/1310nm-RX

  20km

  SMF

  Arista BiDi SFP-1G-BXDA-20 tương thích 1000BASE-BX BiDi SFP 1550nm TX-1310nm RX quang thu phát sóng $12.30 (USD)

  Arista

  SFP-1G-BXDA-40

  (Click vào để xem chi tiết)

  SFP

  1000Mbps

  1490nm-TX/1310nm-RX

  40km

  SMF

  Arista BiDi SFP-1G-BXDA-40 tương thích 1000BASE-BX BiDi SFP 1490nm TX-1310nm RX quang thu phát sóng $18.00 (USD)

  Arista

  SFP-1G-BXDA-80

  (Click vào để xem chi tiết)

  SFP

  1000Mbps

  1570nm-TX/1490nm-RX

  80km

  SMF

  Arista BiDi SFP-1G-BXDA-80 tương thích 1000BASE-BX BiDi SFP 1570nm TX-1490nm RX quang thu phát sóng $99.00 (USD)

  Arista

  SFP-1G-BXU-10

  (Click vào để xem chi tiết)

  SFP

  1000Mbps

  1310nm-TX/1490nm-RX

  10km

  SMF

  Arista BiDi SFP-1G-BXU-10 tương thích 1000BASE-BX BiDi SFP 1310nm TX-1490nm RX quang thu phát sóng $8.10 (USD)

  Arista

  SFP-1G-BXU-120

  (Click vào để xem chi tiết)

  SFP

  1000Mbps

  1490nm-TX/1550nm-RX

  120km

  SMF

  Arista BiDi SFP-1G-BXU-120 tương thích 1000BASE-BX BiDi SFP 1490nm-TX/1550nm-RX 1 quang thu phát sóng $47.20 (USD)

  Arista

  SFP-1G-BXU-40

  (Click vào để xem chi tiết)

  SFP

  1000Mbps

  1310nm-TX/1550nm-RX

  40km

  SMF

  Arista BiDi SFP-1G-BXU-40 tương thích 1000BASE-BX BiDi SFP 1310nm TX-1550nm RX quang thu phát sóng $15.80 (USD)

  Arista

  SFP-1G-BXU-80

  (Click vào để xem chi tiết)

  SFP

  1000Mbps

  1490nm-TX/1550nm-RX

  80km

  SMF

  Arista BiDi SFP-1G-BXU-80 tương thích 1000BASE-BX BiDi SFP 1490nm TX-1550nm RX quang thu phát sóng $29.70 (USD)

  Arista

  SFP-1G-BXUA-10

  (Click vào để xem chi tiết)

  SFP

  1000Mbps

  1310nm-TX/1550nm-RX

  10km

  SMF

  Arista BiDi SFP-1G-BXUA-10 tương thích 1000BASE-BX BiDi SFP 1310nm TX-1550nm RX quang thu phát sóng $8.60 (USD)

  Arista

  SFP-1G-BXUA-20

  (Click vào để xem chi tiết)

  SFP

  1000Mbps

  1310nm-TX/1550nm-RX

  20km

  SMF

  Arista BiDi SFP-1G-BXUA-20 tương thích 1000BASE-BX BiDi SFP 1310nm TX-1550nm RX quang thu phát sóng $8.60 (USD)

  Arista

  SFP-1G-BXUA-40

  (Click vào để xem chi tiết)

  SFP

  1000Mbps

  1310nm-TX/1490nm-RX

  40km

  SMF

  Arista BiDi SFP-1G-BXUA-40 tương thích 1000BASE-BX BiDi SFP 1310nm TX-1490nm RX quang thu phát sóng $18.00 (USD)

  Arista

  SFP-1G-BXUA-80

  (Click vào để xem chi tiết)

  SFP

  1000Mbps

  1490nm-TX/1570nm-RX

  80km

  SMF

  Arista BiDi SFP-1G-BXUA-80 tương thích 1000BASE-BX BiDi SFP 1490nm TX-1570nm RX quang thu phát sóng $99.00 (USD)

  Avaya

  AA1419069-E6

  (Click vào để xem chi tiết)

  SFP

  1000Mbps

  1310nm-TX/1490nm-RX

  10km

  SMF

  Avaya AA1419069-E6 tương thích 1000BASE-BX-U BiDi SFP 1310nm TX-1490nm RX quang thu phát sóng $8.10 (USD)

  Avaya

  AA1419070-E6

  (Click vào để xem chi tiết)

  SFP

  1000Mbps

  1490nm-TX/1310nm-RX

  10km

  SMF

  Avaya AA1419070-E6 tương thích 1000BASE-BX-D BiDi SFP 1490nm TX-1310nm RX quang thu phát sóng $10.80 (USD)

  Avaya

  AA1419076-E6

  (Click vào để xem chi tiết)

  SFP

  1000Mbps

  1310nm-TX/1490nm-RX

  40km

  SMF

  Avaya AA1419076-E6 tương thích 1000BASE-BX-U BiDi SFP 1310nm TX-1490nm RX quang thu phát sóng $18.00 (USD)

  Avaya

  AA1419077-E6

  (Click vào để xem chi tiết)

  SFP

  1000Mbps

  1490nm-TX/1310nm-RX

  40km

  SMF

  Avaya AA1419077-E6 tương thích 1000BASE-BX-D BiDi SFP 1490nm TX-1310nm RX quang thu phát sóng $18.00 (USD)

  Avaya

  AA1419082-E5

  (Click vào để xem chi tiết)

  SFP

  100Mbps

  1310nm-TX/1550nm-RX

  10km

  SMF

  Avaya AA1419082-E5 tương thích 100BASE-BX-U BiDi SFP 1310nm TX-1550nm RX quang thu phát sóng $8.40 (USD)

  Avaya

  AA1419083-E5

  (Click vào để xem chi tiết)

  SFP

  100Mbps

  1550nm-TX/1310nm-RX

  10km

  SMF

  Avaya AA1419083-E5 tương thích 100BASE-BX-D BiDi SFP 1550nm TX-1310nm RX quang thu phát sóng $8.40 (USD)

  Thổ cẩm

  E1MG-100BXD

  (Click vào để xem chi tiết)

  SFP

  100Mbps

  1550nm-TX/1310nm-RX

  10km

  SMF

  Thổ cẩm E1MG-100BXD tương thích 100BASE-BX-D BiDi SFP 1550nm TX-1310nm RX quang thu phát $8.40 (USD)

  Thổ cẩm

  E1MG-100BXD-20

  (Click vào để xem chi tiết)

  SFP

  155Mbps

  1550nm-TX/1310nm-RX

  20km

  SMF

  Thổ cẩm E1MG-100BXD-20 tương thích 100BASE-BX BiDi SFP 1550nm TX-1310nm RX quang thu phát sóng $8.40 (USD)

  Thổ cẩm

  E1MG-100BXD-40

  (Click vào để xem chi tiết)

  SFP

  155Mbps

  1550nm-TX/1310nm-RX

  40km

  SMF

  Thổ cẩm E1MG-100BXD-40 tương thích 100BASE-BX BiDi SFP 1550nm TX-1310nm RX quang thu phát sóng $13.10 (USD)

  Thổ cẩm

  E1MG-100BXD-OM

  (Click vào để xem chi tiết)

  SFP

  100Mbps

  1550nm-TX/1310nm-RX

  10km

  SMF

  Thổ cẩm E1MG-100BXD-OM tương thích 100BASE-BX-D BiDi SFP 1550nm TX-1310nm RX quang thu phát sóng $8.40 (USD)

  Thổ cẩm

  E1MG-100BXU

  (Click vào để xem chi tiết)

  SFP

  100Mbps

  1310nm-TX/1550nm-RX

  10km

  SMF

  Thổ cẩm E1MG-100BXU tương thích 100BASE-BX-U BiDi SFP 1310nm TX-1550nm RX quang thu phát $8.40 (USD)

  Thổ cẩm

  E1MG-100BXU-20

  (Click vào để xem chi tiết)

  SFP

  155Mbps

  1310nm-TX/1550nm-RX

  20km

  SMF

  Thổ cẩm E1MG-100BXU-20 tương thích 100BASE-BX BiDi SFP 1310nm TX-1550nm RX quang thu phát sóng $8.40 (USD)

  Thổ cẩm

  E1MG-100BXU-40

  (Click vào để xem chi tiết)

  SFP

  155Mbps

  1310nm-TX/1550nm-RX

  40km

  SMF

  Thổ cẩm E1MG-100BXU-40 tương thích 100BASE-BX BiDi SFP 1310nm TX-1550nm RX quang thu phát sóng $8.80 (USD)

  Thổ cẩm

  E1MG-100BXU-OM

  (Click vào để xem chi tiết)

  SFP

  100Mbps

  1310nm-TX/1550nm-RX

  10km

  SMF

  Thổ cẩm E1MG-100BXU-OM tương thích 100BASE-BX-U BiDi SFP 1310nm TX-1550nm RX quang thu phát sóng $8.40 (USD)

  Thổ cẩm

  E1MG-1G-BXD-120

  (Click vào để xem chi tiết)

  SFP

  1000Mbps

  1550nm-TX/1490nm-RX

  120km

  SMF

  Thổ cẩm E1MG-1G-BXD-120 tương thích 1000BASE-BX BiDi SFP 1550nm-TX/1490nm-RX 1 quang thu phát sóng $47.20 (USD)

  Thổ cẩm

  E1MG-1G-BXD-20

  (Click vào để xem chi tiết)

  SFP

  1000Mbps

  1550nm-TX/1310nm-RX

  20km

  SMF

  Thổ cẩm E1MG-1G-BXD-20 tương thích 1000BASE-BX BiDi SFP 1550nm TX-1310nm RX quang thu phát sóng $12.30 (USD)

  Thổ cẩm

  E1MG-1G-BXD-40

  (Click vào để xem chi tiết)

  SFP

  1000Mbps

  1550nm-TX/1310nm-RX

  40km

  SMF

  Thổ cẩm E1MG-1G-BXD-40 tương thích 1000BASE-BX BiDi SFP 1550nm TX-1310nm RX quang thu phát sóng $15.80 (USD)