Chính sách bảo mật

Thông báo bảo mật
Empowerfiber.com tôn trọng sự riêng tư và an toàn trực tuyến của bạn nghiêm túc. Để cung cấp cho bạn sản phẩm tốt nhất, Dịch vụ khách hàng hiệu quả và cập nhật kịp thời, chúng tôi ghi lại một loạt các thông tin từ bạn truy cập vào trang web của chúng tôi. Để bảo vệ tốt hơn quyền riêng tư của bạn, chúng tôi cung cấp các thông báo dưới đây giải thích các thực hành thông tin trực tuyến của chúng tôi và các lựa chọn bạn có thể làm cho khoảng cách thông tin của bạn thu thập và sử dụng.

Chính sách bảo mật của Empowerfiber.com

Cảm ơn bạn đã truy cập vào các trang web ("trang web") của Empowerfiber.com Limited (Tất cả các tham chiếu đến "chúng tôi" và "chúng tôi" tham khảo Empowerfiber.com). Chúng tôi tôn trọng sự riêng tư của bạn và muốn bạn biết về các chính sách hiện có để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

Chính sách bảo mật này giải thích:
Làm thế nào chúng tôi thu thập, sử dụng và (trong điều kiện nào đó) tiết lộ thông tin cá nhân của bạn.
Các bước chúng tôi đã thực hiện để bảo mật thông tin cá nhân của bạn.
Lựa chọn của bạn liên quan đến việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn.

Thông báo bảo mật này chỉ áp dụng cho trang web này và không nhất thiết phải áp dụng thông tin cá nhân chúng tôi thu thập từ bạn gián tuyến. Xin vui lòng xem phần bên trên diễn đàn bộ sưu tập, sử dụng & tiết lộ thông tin chi tiết. Chúng tôi là không chịu trách nhiệm về thực tiễn bảo mật hoặc nội dung trên bất kỳ trang web nào khác hơn là Empowerfiber.com để những điều này liên kết trang web hoặc liên kết đến trang web này.

Bằng cách truy cập trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận các hành vi được mô tả trong thông báo này.
Empowerfiber.com thu thập thông tin về tôi như thế nào?
Empowerfiber.com sử dụng thông tin cá nhân của tôi như thế nào?
Làm thế nào là cookie và các công nghệ khác được sử dụng để thu thập thông tin?
Empowerfiber.com bao giờ hết cho các thông tin cá nhân của tôi?
Là Empowerfiber.com thu thập thông tin về tôi an toàn không?
Trẻ em được phép sử dụng Empowerfiber.com?
Làm thế nào Empowerfiber.com sử dụng và tiết lộ thông tin thu thập từ tôi offline?
Tôi có thể tìm thông tin Cập Nhật chính sách này ở đâu?

Empowerfiber.com thu thập thông tin về tôi như thế nào?

Chúng tôi thu thập thông tin từ trang web người dùng theo nhiều cách khác nhau, với mục tiêu cung cấp một kinh nghiệm mua sắm hiệu quả, có ý nghĩa, và tuỳ chỉnh. Ví dụ, chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để:
* Ghi lại và nhanh chóng mang đến thông tin bạn đã cung cấp trước đó
* Giúp bạn nhanh chóng tìm thông tin, sản phẩm và dịch vụ
* Tạo ra nội dung có liên quan đến bạn
* Cảnh báo bạn về những thông tin mới, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi

Đăng ký và Ordering: để sử dụng một số phần của trang web hoặc đặt hàng sản phẩm này, tất cả khách hàng phải điền vào một mẫu đăng ký trực tuyến với các thông tin cá nhân, bao gồm nhưng không giới hạn, tên, giới tính, vận chuyển và thanh toán address(es), số điện thoại, địa chỉ email, và số thẻ tín dụng. Ngoài ra, chúng tôi có thể yêu cầu cho quốc gia của bạn cư trú và/hoặc quốc gia của tổ chức hoạt động, do đó chúng tôi có thể tuân thủ các luật và quy định. Thông tin này được sử dụng để thanh toán, tự chế biến và tiếp thị nội bộ cũng như liên lạc với bạn về đơn đặt hàng của bạn và trang web của chúng tôi.

Địa chỉ email: Một số địa điểm trên trang web cho phép bạn nhập địa chỉ email của bạn cho các mục đích bao gồm nhưng không giới hạn: đăng ký khuyến mại miễn phí các thông báo, yêu cầu thông báo khi có các thương hiệu mới hoặc sản phẩm phong cách đến hoặc đăng ký nhận email của chúng tôi. Ngoài ra, bất kỳ sự tham gia quảng bá cuộc thi tổ chức bởi Empowerfiber.com là hoàn toàn tự nguyện và yêu cầu tiết lộ thông tin liên lạc cần thiết để thông báo cho người trúng thưởng và trao giải thưởng. Chúng tôi có thể đăng tên và các thành phố của người chiến thắng cuộc thi trên trang web của chúng tôi.

Tập tin đăng nhập: Giống như hầu hết các trang web, máy chủ trang web tự động chấp nhận URL Internet mà từ đó bạn truy cập vào trang web này. Chúng tôi cũng có thể đăng nhập của bạn Internet protocol (IP) địa chỉ, nhà cung cấp dịch vụ Internet và ngày/thời gian tem cho quản trị hệ thống, xác nhận đơn đặt hàng, tiếp thị nội bộ và hệ thống mục đích gỡ rối. (Địa chỉ IP có thể chỉ ra vị trí của máy tính của bạn trên Internet)

Đánh giá sản phẩm: Chúng tôi yêu cầu một địa chỉ email và các vị trí cùng với việc nộp tất cả sản phẩm đánh giá. Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ riêng, nhưng vị trí của bạn sẽ được hiển thị cho người dùng khác. Tất cả các thông tin cá nhân khác mà bạn chọn để gửi như là một phần của việc xem xét sẽ có sẵn cho các khách truy cập vào các trang web.

Làm thế nào Empowerfiber.com sử dụng cookie và các công nghệ khác để thu thập thông tin?

Cookie là mẩu nhỏ của thông tin mà trình duyệt Internet của bạn cửa hàng như văn bản tập tin trên ổ cứng máy tính của bạn. Hầu hết các trình duyệt chấp nhận cookies theo mặc định, nhưng thiết lập trình duyệt của bạn để từ chối cookie hoặc loại bỏ chúng khỏi ổ cứng của bạn sẽ ngăn bạn sử dụng các bộ phận của trang web này. Empowerfiber.com sử dụng cookie để
* tăng tốc độ chuyển hướng
* theo dõi việc sử dụng trang web
* nhận biết người dùng và quyền truy cập người dùng
* cho phép lựa chọn và mua sản phẩm này ghi trang web của bạn hoạt động duyệt web và mua hàng

Cookie của trang web này không và không thể xâm nhập vào ổ cứng của người dùng để thu thập bất kỳ thông tin bí mật.
Trang web này cũng sử dụng đèn hiệu web (còn được gọi là rõ ràng GIF công nghệ hoặc "hành động tags") để:
* giúp cung cấp cookie
* theo dõi các quan điểm của một trang web

Bất kỳ hình ảnh điện tử trên trang web, chẳng hạn như một biểu ngữ quảng cáo, có chức năng như một đèn hiệu web. Chúng tôi có thể sử dụng nội dung hoặc quảng cáo từ các công ty quảng cáo bên thứ ba có thể sử dụng cookie và cảnh báo web để đo lường số lần truy cập trang web hoặc số lượng sản phẩm đã mua.
Bất kỳ thông tin nào các bên thứ ba thu thập thông qua cookie và cảnh báo web không phải là liên kết với bất kỳ thông tin cá nhân chúng tôi thu thập.

Empowerfiber.com sử dụng thông tin cá nhân của tôi như thế nào?

Sử dụng nội bộ: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để xử lý đơn hàng của bạn và cung cấp cho bạn dịch vụ khách hàng. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn trong nội bộ để thu thập các thông tin chung về khách truy cập đến trang web này, cải thiện nội dung trang web và cách bố trí, cải thiện tiếp cận của chúng tôi và thị trường dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi.

Liên lạc với bạn: chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn để liên lạc với bạn về trang web của chúng tôi và các đơn đặt hàng của bạn. Tất cả khách hàng phải cung cấp địa chỉ email để cho phép giao tiếp với Empowerfiber.com liên quan đến đơn đặt hàng đặt. Chúng tôi có thể gửi cho bạn một email xác nhận sau khi bạn đăng ký với chúng tôi cũng như liên quan đến dịch vụ thông báo khi cần thiết (ví dụ: tạm đình chỉ các dịch vụ để bảo trì.) Bạn cũng có thể gửi địa chỉ email của bạn để yêu cầu thông báo khi chúng tôi nhận được một thương hiệu mới, phong cách sản phẩm hoặc sản phẩm, hoặc để đăng ký cho các bản tin email của chúng tôi và cung cấp đặc biệt. Bạn có thể bỏ đăng ký hoặc chọn không tham gia trong tương lai email bất cứ lúc nào (xem Opt Out / sửa chữa phần dưới đây để biết thêm chi tiết).
Empowerfiber.com bao giờ hết cho các thông tin cá nhân của tôi?
Chúng tôi bán hàng hóa, không phải thông tin-chúng tôi không bán, cho thuê, thương mại, cấp phép, hoặc nếu không tiết lộ thông tin cá nhân hay tài chính của bạn cho bất cứ ai, ngoại trừ trong trường hợp cụ thể sau:

Cung cấp dịch vụ bên thứ ba: giống như hầu hết trực tuyến các nhà bán lẻ, đôi khi sử dụng cung cấp dịch vụ bên thứ ba để thực hiện các chức năng cụ thể thay mặt chúng tôi. Bất kỳ thông tin nào được tiết lộ cho họ là chỉ duy nhất để giúp đỡ trong điều khoản của dịch vụ. Ví dụ, chúng tôi cung cấp tên, địa chỉ giao hàng, email và số điện thoại cho các đối tác như DHL, UPS để bảo đảm việc chuyển giao các đơn đặt hàng của bạn, và chúng tôi có thể sử dụng thông tin khách hàng có liên quan để giám sát chất lượng dịch vụ của bên thứ ba.
Tương tự, chúng tôi phải cung cấp số thẻ tín dụng của bạn cho các tổ chức dịch vụ tài chính như bộ vi xử lý thẻ tín dụng, tổ chức phát hành để xử lý thanh toán. Chúng tôi bảo vệ tất cả các bài nộp của số thẻ tín dụng của bạn cho phép với mã hóa dữ liệu nhà nước-of-the-art. (Xem thêm về điều này dưới đây trong phần bảo mật dữ liệu.)

Các yêu cầu pháp lý tiết lộ thông tin: chúng tôi có thể yêu cầu phải tiết lộ thông tin khi subpoenaed, phục vụ với một lệnh của tòa án hoặc yêu cầu của các quan chức thực thi pháp luật tiến hành điều tra, hoặc nếu chúng ta nếu không luật pháp yêu cầu phải tiết lộ thông tin như vậy. Chúng tôi cũng sẽ phát hành thông tin cá nhân khi cần thiết để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của chúng tôi hoặc thực thi các điều khoản sử dụng của chúng tôi và các thỏa thuận khác. Ví dụ, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin để giảm nguy cơ gian lận, hoặc để ngăn chặn gian lận của những người sử dụng cố gắng gian lận hay hoạt động bất hợp pháp khác trên trang web của chúng tôi.

Sáp nhập hoặc bán tài sản: chúng tôi không bình thường bán, thương mại hoặc cho thuê thông tin cá nhân
để các công ty khác trong quá trình kinh doanh của chúng tôi. Tuy nhiên, nó là tốt mà chúng tôi có thể có được, kết hợp với hoặc được mua lại bởi một công ty khác, hoặc chúng tôi có thể vứt bỏ một số hoặc tất cả tài sản của chúng tôi, trong đó trường hợp thông tin cá nhân của bạn có thể được tiết lộ cho một công ty khác, tùy thuộc vào thông báo bảo mật có hiệu lực.

Thông tin nhận dạng phòng không cá nhân: chúng tôi có thể chia sẻ thông tin không nhận diện bạn hoặc bất kỳ người dùng nào, chẳng hạn như số lượng khách truy cập hàng ngày vào một trang cụ thể, hoặc kích thước của một đơn đặt hàng được đặt vào một ngày nhất định, với bên thứ ba chẳng hạn như đối tác quảng cáo.

Empowerfiber.com an toàn thông tin thu thập về tôi như thế nào?

Trang web này kết hợp vật lý, điện tử, hành chính và thủ tục để bảo vệ tính bảo mật thông tin cá nhân của bạn, chẳng hạn như:
* Bảo vệ tất cả các giao dịch tài chính thực hiện thông qua trang web này với mã hóa Secure Sockets Layer ("SSL")
* Cấp chỉ những nhân viên đang cung cấp một dịch vụ cụ thể truy cập thông tin cá nhân của bạn
* Làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba người chúng tôi tin rằng đầy đủ an toàn tất cả các phần cứng máy tính.
Trong khi kinh doanh của chúng tôi được thiết kế với bảo vệ thông tin cá nhân của bạn trong tâm trí, hãy nhớ rằng an ninh 100% không hiện nay tồn tại bất cứ nơi nào, trực tuyến hoặc offline.

Lựa chọn những gì tôi có liên quan đến bộ sưu tập của Empowerfiber.com các thông tin của tôi?

Bạn có thể chọn:
* Chỉnh sửa hoặc cập nhật thông tin cá nhân của bạn
* Ngừng nhận thư đến địa chỉ email của bạn
* Vô hiệu hóa tài khoản của bạn để ngăn chặn bất kỳ mua hàng trong tương lai thông qua tài khoản
Để chỉnh sửa hoặc cập nhật thông tin cá nhân của bạn, đăng nhập vào tài khoản của tôi và gửi một yêu cầu thông qua các dịch vụ khách hàng trực tuyến.
Để bỏ đăng ký từ email bạn nhận được từ Empowerfiber.com, theo liên kết hủy bỏ đăng ký ở dưới cùng của email và chọn tùy chọn thích hợp cho bạn.

Làm thế nào Empowerfiber.com sử dụng và tiết lộ thông tin thu thập từ tôi offline?

Như Empowerfiber.com thu thập các thông tin đa thông qua trang web của chúng tôi, chính sách bảo mật này chỉ áp dụng trực tuyến bộ sưu tập thông tin cá nhân.
Chúng tôi cũng bảo vệ tất cả các thông tin cá nhân được thu thập từ bạn gián tuyến, chẳng hạn như thông qua các cuộc gọi điện thoại. Nếu chúng tôi liên lạc với bạn qua điện thoại liên quan đến một đơn đặt hàng hoặc thanh toán, chúng tôi sẽ yêu cầu chỉ cho thông tin cá nhân cần thiết để đặt hàng của bạn hoặc giải quyết các vấn đề của bạn. Khi chúng tôi cần lưu thông tin liên quan đến một đơn đặt hàng, chúng tôi nhập vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi thông qua mã hoá SSL (xem phần bảo mật dữ liệu trên cho biết thêm thông tin).

Chính sách này không cố gắng để trang trải tất cả các phương pháp ngoại tuyến có thể thu thập hoặc sử dụng thông tin cá nhân, Tuy nhiên, chúng tôi sẽ xử lý bất kỳ bộ sưu tập diễn đàn, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân một cách phù hợp với thực hành trực tuyến của chúng tôi.

Tôi có thể tìm thông tin Cập Nhật chính sách này ở đâu?

Để giữ cho bạn thông báo về thông tin chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ, chúng tôi sẽ đăng bất kỳ thay đổi hoặc cập nhật các thông báo bảo mật này trên trang web này và khuyến khích bạn xem lại thông báo bảo mật này theo thời gian. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi với bất kỳ câu hỏi nào về các thông báo bảo mật.