Vận chuyển

Vận chuyển toàn cầu

Công ty vận chuyển Chi phí vận chuyển Thời gian dự kiến giao hàng Phân phối nước
UPS
$10-19/ KG
3-5 ngày làm việc Trên toàn cầu
DHL
$10-19/ KG
3-5 ngày làm việc Trên toàn cầu
E ưu tiên và theo dõi các bài viết dịch vụ

(0 thuế, miễn thuế)

Miễn phí
6-12 ngày làm việc Trên toàn cầu

Thứ tự theo dõi
www.DHL.com
www.UPS.com