Liên hệ

  • null


Địa chỉ văn phòng của Trung Quốc

Tel:0086-715-8133108

Email:[email protected]

Địa chỉ: 5E, khu công nghiệp, min zhi district, hua dài, thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc


Trung tâm thiết kế và sản xuất

E33, khu công nghiệp sông Dương tử, Xianing City, Hubei Province, 437018

Tel:0715-8133108

Email: [email protected]


Địa chỉ HongKong

Đơn vị 89,66/F, Biily cách tower, Mong Kok road, Kowloon, Hồng Kông


địa chỉ máy chủ trang web: 2100 estey ave, Naples, 14134, Hoa Kỳ.