SFP thu

Showing 1–28 of 2774 results

  Hình ảnhThương hiệu tương thíchMPNYếu tố hình thứcTỷ lệ tối ngàyBước sóngKhoảng cách tối đaCáp loạiMô tảGiáThêm vào giỏ

  Alcatel-Lucent

  3HE00024AA

  (Click vào để xem chi tiết)

  SFP

  100Mbps

  1310nm

  2km

  MMF

  Alcatel-Lucent 3HE00024AA tương thích 100BASE-FX SFP 1310nm 2km quang thu phát sóng $6.20 (USD)

  Alcatel-Lucent

  3HE00035AA

  (Click vào để xem chi tiết)

  SFP

  155Mbps

  1310nm

  15km

  SMF

  Alcatel-Lucent 3HE00035AA 1310nm tương thích OC-3/STM-1, IR-1 SFP 15km máy thu phát quang $6.75 (USD)

  Alcatel-Lucent

  3HE00036AA

  (Click vào để xem chi tiết)

  SFP

  155Mbps

  1310nm

  40km

  SMF

  Alcatel-Lucent 3HE00036AA tương thích OC-3/STM-1 LR-1 SFP 1310nm quang thu phát sóng $13.50 (USD)

  Alcatel-Lucent

  3HE00039AA

  (Click vào để xem chi tiết)

  SFP

  622Mbps

  1310nm

  500m

  MMF

  Alcatel-Lucent 3HE00039AA tương thích OC-12/STM-4 SR-0 SFP 1310nm quang thu phát sóng $23.40 (USD)

  Alcatel-Lucent

  3HE00047AA

  (Click vào để xem chi tiết)

  SFP

  2.5Gbps

  1550nm

  40km

  SMF

  Alcatel-Lucent 3HE00047AA tương thích OC 48-STM 16 IR-2 SFP 1550nm quang thu phát sóng $48.70 (USD)

  Alcatel-Lucent

  3HE00070AA

  (Click vào để xem chi tiết)

  SFP

  1000Mbps

  1470nm

  60km

  SMF

  Alcatel-Lucent 3HE00070AA SFP 1000BASE-CWDM tương thích 1470nm máy thu phát quang $41.10 (USD)

  Alcatel-Lucent

  3HE00070AB

  (Click vào để xem chi tiết)

  SFP

  1000Mbps

  1490nm

  60km

  SMF

  Alcatel-Lucent 3HE00070AB SFP 1000BASE-CWDM tương thích 1490nm máy thu phát quang $41.10 (USD)

  Alcatel-Lucent

  3HE00070AC

  (Click vào để xem chi tiết)

  SFP

  1000Mbps

  1510nm

  60km

  SMF

  Alcatel-Lucent 3HE00070AC SFP 1000BASE-CWDM tương thích 1510nm máy thu phát quang $41.10 (USD)

  Alcatel-Lucent

  3HE00070AD

  (Click vào để xem chi tiết)

  SFP

  1000Mbps

  1530nm

  60km

  SMF

  Alcatel-Lucent 3HE00070AD SFP 1000BASE-CWDM tương thích 1530nm máy thu phát quang $41.10 (USD)

  Alcatel-Lucent

  3HE00070AE

  (Click vào để xem chi tiết)

  SFP

  1000Mbps

  1550nm

  60km

  SMF

  Alcatel-Lucent 3HE00070AE SFP 1000BASE-CWDM tương thích 1550nm máy thu phát quang $41.10 (USD)

  Alcatel-Lucent

  3HE00070AF

  (Click vào để xem chi tiết)

  SFP

  1000Mbps

  1570nm

  60km

  SMF

  Alcatel-Lucent 3HE00070AF SFP 1000BASE-CWDM tương thích 1570nm máy thu phát quang $41.10 (USD)

  Alcatel-Lucent

  3HE00070AG

  (Click vào để xem chi tiết)

  SFP

  1000Mbps

  1590nm

  60km

  SMF

  Alcatel-Lucent 3HE00070AG SFP 1000BASE-CWDM tương thích 1590nm máy thu phát quang $41.10 (USD)

  Alcatel-Lucent

  3HE00070AH

  (Click vào để xem chi tiết)

  SFP

  1000Mbps

  1610nm

  60km

  SMF

  Alcatel-Lucent 3HE00070AH SFP 1000BASE-CWDM tương thích 1610nm máy thu phát quang $41.10 (USD)

  Alcatel-Lucent

  3HE00266AA

  (Click vào để xem chi tiết)

  SFP

  100Mbps

  1310nm

  25km

  SMF

  Alcatel-Lucent 3HE00266AA tương thích 100BASE-FX SFP 1310nm 25km quang thu phát sóng $7.20 (USD)

  Alcatel-Lucent

  3HE00410AA

  (Click vào để xem chi tiết)

  SFP

  2.5Gbps

  1550nm

  80km

  SMF

  Alcatel-Lucent 3HE00410AA tương thích OC 48-STM 16 LR-2 SFP 1550nm quang thu phát sóng $48.70 (USD)

  Alcatel-Lucent

  3HE00868AA

  (Click vào để xem chi tiết)

  SFP

  1000Mbps

  1310nm-TX/1490nm-RX

  10km

  SMF

  Alcatel-Lucent 3HE00868AA tương thích 1000BASE-BX-U BiDi SFP 1310nm TX-1490nm RX BiDi SFP quang thu phát sóng $8.10 (USD)

  Alcatel-Lucent

  3HE00868AB

  (Click vào để xem chi tiết)

  SFP

  1000Mbps

  1490nm-TX/1310nm-RX

  10km

  SMF

  Alcatel-Lucent 3HE00868AB tương thích 1000BASE-BX-D BiDi SFP 1490nm TX-1310nm RX BiDi SFP quang thu phát sóng $10.80 (USD)

  Alcatel-Lucent

  iSFP-100-BX-D

  (Click vào để xem chi tiết)

  SFP

  100Mbps

  1550nm-TX/1310nm-RX

  20km

  SMF

  Alcatel-Lucent BiDi SFP-100-BX-D tương thích 100BASE-BX-D BiDi SFP 1550nm TX-1310nm RX BiDi SFP SC quang thu phát $8.40 (USD)

  Alcatel-Lucent

  SFP-100-BX20LT

  (Click vào để xem chi tiết)

  SFP

  100Mbps

  1550nm-TX/1310nm-RX

  -

  SMF

  Alcatel-Lucent BiDi SFP-100-BX20LT tương thích 100BASE-BX-D BiDi SFP 1550nm TX-1310nm RX SC quang thu phát $22.80 - $24.80 (USD)

  Alcatel-Lucent

  SFP-100-BX20NU

  (Click vào để xem chi tiết)

  SFP

  100Mbps

  1310nm-TX/1550nm-RX

  20km, 40km

  SMF

  Alcatel-Lucent BiDi SFP-100-BX20NU tương thích 100BASE-BX-U BiDi SFP 1310nm TX-1550nm RX SC quang thu phát $16.80 - $18.80 (USD)

  Alcatel-Lucent

  SFP-100-BXLC-D

  (Click vào để xem chi tiết)

  SFP

  100Mbps

  1550nm-TX/1310nm-RX

  20km

  SMF

  Alcatel-Lucent BiDi SFP-100-BXLC-D tương thích 100BASE-BX-D BiDi SFP 1550nm TX-1310nm RX BiDi SFP quang thu phát $8.40 (USD)

  Alcatel-Lucent

  SFP-100-BXLC-U

  (Click vào để xem chi tiết)

  SFP

  100Mbps

  1310nm-TX/1550nm-RX

  20km

  SMF

  Alcatel-Lucent BiDi SFP-100-BXLC-U tương thích 100BASE-BX-U BiDi SFP 1310nm TX-1550nm RX BiDi SFP quang thu phát $8.40 (USD)

  Alcatel-Lucent

  SFP-DUAL-BX-D

  (Click vào để xem chi tiết)

  SFP

  1000Mbps

  1550nm-TX/1310nm-RX

  10km

  SMF

  Alcatel-Lucent BiDi SFP-DUAL-BX-D tương thích kép tốc độ 1000BASE-BX-D 1550nm TX-1310nm RX BiDi SFP quang thu phát $12.30 (USD)

  Alcatel-Lucent

  SFP-DUAL-BX-U

  (Click vào để xem chi tiết)

  SFP

  1000Mbps

  1310nm-TX/1550nm-RX

  10km

  SMF

  Alcatel-Lucent BiDi SFP-DUAL-BX-U tương thích kép tốc độ 1000BASE-BX-U 1310nm TX-1550nm RX BiDi SFP quang thu phát $8.60 (USD)

  Alcatel-Lucent

  SFP-BIỂU DIỄN-BX-D

  (Click vào để xem chi tiết)

  SFP

  1000Mbps

  1490nm-TX/1310nm-RX

  10km

  SMF

  Alcatel-Lucent BiDi SFP-biểu diễn-BX-D tương thích 1000BASE-BX-D BiDi SFP 1490nm TX-1310nm RX BiDi SFP quang thu phát sóng $10.80 (USD)

  Alcatel-Lucent

  SFP-BIỂU DIỄN-BX-D20

  (Click vào để xem chi tiết)

  SFP

  1000Mbps

  1490nm-TX/1310nm-RX

  20km

  SMF

  Alcatel-Lucent BiDi SFP-biểu diễn-BX-D20 tương thích 1000BASE-BX-D BiDi SFP 1490nm TX-1310nm RX quang thu phát sóng $10.80 (USD)

  Alcatel-Lucent

  SFP-BIỂU DIỄN-BX-D40

  (Click vào để xem chi tiết)

  SFP

  1000Mbps

  1490nm-TX/1310nm-RX

  40km

  SMF

  Alcatel-Lucent BiDi SFP-biểu diễn-BX-D40 tương thích 1000BASE-BX-D BiDi SFP 1490nm TX-1310nm RX quang thu phát sóng $18.00 (USD)

  Alcatel-Lucent

  SFP-BIỂU DIỄN-BX-U

  (Click vào để xem chi tiết)

  SFP

  1000Mbps

  1310nm-TX/1490nm-RX

  10km

  SMF

  Alcatel-Lucent BiDi SFP-biểu diễn-BX-U tương thích 1000BASE-BX-U BiDi SFP 1310nm TX-1490nm RX BiDi SFP quang thu phát sóng $8.10 (USD)