Bảo hành

Bảo hành

For the maximum optimization of customer experience, If you’re not satisfied with our products, you always have the right to return for refund and exchange (excluding shipping charges). If it’s our mistake that you want to return, we’ll also refund your shipping charge. If you require a full refund, returns must be resalable, clean, undamaged and complete with all manuals, accessories, documents and packaging. You can ask for a full refund within 30 days of receipt of delivery.

  1. Nếu bạn muốn trả lại sản phẩm, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi lần đầu tiên nhận được địa chỉ trả lại.
  2. Tất cả lợi nhuận phải được sạch sẽ, không bị hư hại, và hoàn chỉnh với tất cả các hướng dẫn sử dụng, phụ kiện, tài liệu và các bao bì.
  3. 10 năm bảo hành cho tất cả thu, bảo hành 3 năm cho tất cả các thiết bị thụ bao gồm các sợi quang vá cáp, tiếp hợp chất xơ, sợi splitter, bảng và attenuators.