4 G 2 G FC SFP

Showing 29–30 of 30 results

  圖像相容的品牌MPN表單因數最大日期率波長最大距離纜線類型描述價格添加到購物車

  英特爾

  TXN31111

  (點擊查看詳細內容)

  SFP

  2.125Gbps

  850nm

  [email protected]

  黴酚酸酯

  英特爾 TXN31111 相容 2g 光纖 SFP 850nm EXT 光端機 $48.70 (美元)

  英特爾

  TXN31115D000000

  (點擊查看詳細內容)

  SFP

  4.25Gbps

  850nm

  -

  黴酚酸酯

  英特爾 TXN31115D000000 相容 4g 光纖 SFP 850nm 150 米 EXT 光端機 $19.80 (美元)