100G QSFP28

Bộ lọc sản phẩm
Thể loại XFP thu
Thương hiệu tương thích
Max Distance(KM)
Bước sóng