Empowerfiber

HOT PRODUCTS

+ BẢN VÁ LỖI CÁP
+ PIGTAIL
+ BỘ ĐIỀU HỢP MẠNG
+ SỢI CÁP
+ ATTENUATORS

FIBER OPTIC TRANSCEIVERS

Yếu tố hình thức Rate Bước sóng Khoảng cách tối đa Cáp loại Giá
100BASE SFP
SFP 100Mbps 1310nm 2km MMF $6.20 More
SFP 100Mbps 1310nm 10km SMF $6.20 More
SFP 100Mbps 1310nm 20km SMF $7.20 More
SFP 100Mbps 1550nm 80km SMF $19.30 More
1000BASE SFP
SFP 1000Mbps 850nm 550m over OM2 MMF $5.80 More
SFP 1000Mbps 1310nm 2km MMF $6.70 More
SFP 1000Mbps 1310nm 10km SMF $6.70 More
SFP 1000Mbps 1310nm 20km SMF $7.20 More
SFP 1000Mbps 1550nm 40km SMF $23.30 More
SFP 1000Mbps 1550nm 80km SMF $25.40 More
SFP 1000Mbps 1550nm 100km SMF $35.00 More
10G SFP Plus
SFP Plus 10Gbps 850nm 300m over OM3 MMF $11.90 More
SFP Plus 10Gbps 1310nm 10km SMF $24.50 More
SFP Plus 10Gbps 1310nm 20km SMF $30.60 More
SFP Plus 10Gbps 1310nm 40km SMF $50.70 More
SFP Plus 10Gbps 1550nm 40km SMF $132.70 More
SFP Plus 10Gbps 1550nm 80km SMF $244.50 More
10G XFP
XFP Plus 10Gbps 850nm 300m over OM3 MMF $31.50 More
XFP Plus 10Gbps 1310nm 10km SMF $45.40 More
XFP Plus 10Gbps 1550nm 40km SMF $160.70 More
XFP Plus 10Gbps 1550nm 80km SMF $323.00 More
40G QSFP Plus
QSFP plus 40Gbps 850nm 150m@OM4 MMF $44.10 More
QSFP plus 40Gbps 1310nm 10km SMF $306.00 More